SliderMedykr.jpeg
Slider-szkoa.jpeg
Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
PlayPause
zdjęcie przedstawia dłonie w rękawiczkach ochronnych oraz pacjenta, podczas wykonywania zabiegu stomatologicznego

Higienistka stomatologiczna

Zchęcamy do nauki w naszej szkole przyszłe higienistki stomatologiczne i przyszłych higienistów stomatologicznych.

obraz przestawia osobę w gabinecie zabiegowym oraz zdjęcie stopy

A może Podolog?

Przypominamy, że w naszej ofercie jest również zawód Podolog. Zapraszamy do składania podań na ten oraz na inne kierunki!

zdjęcie przedstawia grupę osób wewnątrz pomieszczenia

Rozpoczęcie staży w ramach projektu "Zawodowa Małopolska"

W ramach realizacji przez naszą szkołę projektu pn. Zawodowa Małopolska" słuchacze naszej szkoły realizują staże wakacyjne. W tym tygodniu słuchaczki kształcące się w zawodzie opiekun medyczny rozpoczęły udział w stażach na dwóch oddziałach w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach - Oddział Geriatryczny oraz Zakład Opiekuńczo - Leczniczy. Natomiast w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Gorlicach dodatkowe doświadczenie zawodowe zdobywają słuchaczki kształcące się w zawodzie Terapeuta zajęciowy. Dziękujemy pracodawcom za współpracę i umożliwienie organizacji staży zawodowych.

Organizacja staży jest możliwa dzięki realizacji projektu "Zawodowa Małopolska" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021 - 2027.

zdjecie przedstawia osobę starszą i lekarza

Opiekun medyczny - rekrutacja trwa!

zdjęcia przedstawia osobę prowadzącą prezentację i słuchaczy

Wakacyjna akademia zdrowia

Za nami kolejne spotkanie z cyklu "Akademii Zdrowia", której tematyką był "Układ nerwowy". Gościliśmy po raz kolejny dr Tatianę Kożuszną, która od 17 lat prowadzi konferencje na terenie całej Polski. Podczas spotkania omówiono główne aspekty funkcjonowania układu nerwowego, jego rolę w organizmie człowieka. Zostało omówione 12 elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Spotkanie zakończyło się otwartą dyskusją, podczas której zadawano pytania i można było uzyskać odpowiedzi na przekazane zapytania.
Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu Akademii Zdrowia już po wakacjach 🌿

Ważne strony

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl