Deklaracja dostępności Zespółu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespółu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wsparciu dostepnastrona.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian First.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 183520459

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach
 • Adres: ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 3520459

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach, ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice

Na parter budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Władysława Jagiełły oraz wejście przez dziedziniec od ul. 3-go Maja. Wejście główne z poziomu chodnika prowadzi na parter budynku przez korytarz, w którym znajdują się trzy stopnie schodów. Wejście przez dziedziniec prowadzi bezpośrednio na parter budynku ? do wejścia przez dziedziniec prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków.

Korytarze poszczególnych kondygnacji znajdują się na jednym poziomie. Komunikację między piętrami zapewnia winda wyposażona w system komunikatów głosowych. Pierwszy i ostatni stopień biegu schodów są oznaczone kontrastowo.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu głównym do budynku, wzdłuż ul. Władysława Jagiełły do skrzyżowania z ul. Hugona Kołłątaja, znajduje się parking zlokalizowany w strefie płatnego parkowania. Na parkingu tym wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych (z wyjątkiem kontrastowego oznaczenia schodów) lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami jednostka umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika jednostki) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub elektroniczną).

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl