Ogłoszenia dla słuchaczy - Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

harmnogram kl. II Technik usług kosmetycznych

Harmonogram kl. II TUK wrzesień - październik:

harmonogram

Harmonogram kl. I Technik usług kosmetycznych

harmonogram kl. I TUK wrzesień-październik

harmonogram

Harmonogram opiekunka dziecięca

Harmonogram opiekunka dziecięca wrzesień-październik:

harmonogram

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2023/2024 należy opłacić w sekretariacie szkoły do dnia 22 września 2023 r.

Legitymacje szkolne

Słuchacze kształcący się w zawodach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i higienistka stomatologiczna, którzy chcą uzyskać legitymację szkolną proszeni są o dostarczenie zdjęcia (format legitymacyjny) do sekretariatu szkoły.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony