Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2023 roku:

Pierwszy kwartał - do 24 marca 2023 roku

Drugi kwartał - do 23 czerwca 2023 roku

Trzeci kwartał - do 15 września 2023 roku

Czwarty kwartał - do 13 grudnia 2023 roku

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl