SliderMedykr.jpeg
Slider-szkoa.jpeg
Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
PlayPause
Prowadzący szkolenie wraz z uczestnikiem wykonując ćwiczenia na fantomie do rsyscytacji z wykorzystaniem ćwiczebnego defibrylatora AED.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

W naszej szkole zrealizowany został dwudniowy rozszerzony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym wzięło udział 15 osób. Podczas szkolenia prowadzonego przez Panią Annę Wirchniańską uczestnicy poznali zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Poznawaną wiedzę ćwiczyli w praktyce wykonując czynności z użyciem ćwiczebnego defibrylatora AED, fantomów do resuscytacji oraz na innych osobach.

Celem kursu pierwszej pomocy przedmedycznej jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie udzielenia niezbędnej pomocy osobie poszkodowanej przed przybyciem służb ratowniczych. Czasem ma to decydujące znaczenie dla zdrowia i życia poszkodowanego, dlatego nasza szkoła planuje organizację kolejnych edycji kursu, a osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy o kontakt ze szkołą.

Więcej zajęć z kursu dostępnych jest na profilu naszej szkoły na Facebooku: www.facebook.com/MedykGorlice/

Słuchaczki podczas szkolenia z zakresu doboru opatrunków specjalistycznych

Szkolenie - dobór opatrunków specjalistycznych

W środę, 11 października br. słuchaczki kształcące się w zawodzie opiekun medyczny uczestniczyły w szkoleniu warsztatowym „Dobór opatrunków specjalistycznych” przeprowadzonym przez Panią Iwonę Pizoń-Tworek – szkoleniowca firmy URGO MEDICAL .
 
W trakcie szkolenia słuchaczki poznały działanie i dobór opatrunków w zależności od stanu klinicznego rany. Przedstawione zostały różne rodzaje opatrunków specjalistycznych, które stosuje się w zależności od etapów leczenia ran przewlekłych i zmian zakaźnych w tkankach miękkich. Zaprezentowane zostały również środki do pielęgnacji skóry narażonej na ucisk i zmniejszające ryzyko powstawania odleżyn.
 
Zainteresowanie szkoleniem ze strony słuchaczek było bardzo duże, gdyż stanowiło uzupełnienie wiadomości zdobywanych w trakcie zajęć.
 
Więcej zajęć ze szkolenia dostępnych jest na profilu naszej szkoły na Facebooku: www.facebook.com/MedykGorlice/
Uczestnicy podczas konferencji „Gospodarka szpitalnymi odpadami medycznymi. Termiczne przekształcanie odpadów”

Konferencja Towarzystwa Inżynierii Medycznej

W dniu 12 października br. dyrektor naszej szkoły, na zaproszenie Towarzystwa Inżynierii Medycznej, wziął udział w konferencji na temat „Gospodarka szpitalnymi odpadami medycznymi. Termiczne przekształcanie odpadów”.

Na terenie sanatorium Biawena w Wysowej spotkali się przedstawiciele szpitali z Małopolski i Podkarpacia, przedstawiciele firm i członkowie TIM. Pomimo, iż temat konferencji został sformułowany bardzo szczegółowo, to zakres poruszanych tematów był znacznie szerszy, gdyż dotyczył nie tylko odpadów medycznych, ale polityki gospodarowania odpadami w ogóle i kwestii szeroko rozumianej ochrony środowiska. Zaprezentowane zostały technologie utylizacji odpadów i odzyskiwania energii w trakcie tego procesu.

Spotkanie było również okazją do podsumowania 10 – lecia działalności Towarzystwa Inżynierii Medycznej.

Więcej zajęć z konferencji dostępnych jest na profilu naszej szkoły na Facebooku: www.facebook.com/MedykGorlice/

Uczestnicy pierwszej edycji kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych

Kursy podnoszące kwalifikacje opiekunów medycznych

Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego realizuje projekt „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”. Projekt został uruchomiony w celu umożliwienia uzupełnienia wiedzy i umiejętności osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
 
Nasza szkoła została wybrana jako wykonawca do przygotowania i zrealizowania trzech edycji części praktycznej kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych. Zakończyliśmy już realizację pierwszej edycji kursu, w której wzięło udział 37 opiekunów medycznych. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywanych czynności i procedur u pacjentów, dotychczas zarezerwowanych dla zawodu pielęgniarki. Dotyczy to m.in. pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, podawania leków różnymi drogami czy też opieki nad osobami z demencją.
 
Więcej zajęć z kursu dostępnych jest na profilu naszej szkoły na Facebooku: www.facebook.com/MedykGorlice/
Słuchaczki podczas szkolenia z zakresu doboru opatrunku specjalistycznego

Szkolenie - dobór opatrunku specjalistycznego

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęliśmy nowe szkolenia dla naszych słuchaczy.
 
W środę, 13 września br. słuchaczki kształcące się w zawodzie opiekun medyczny uczestniczyły w szkoleniu warsztatowym „Dobór opatrunku specjalistycznego w zależności od etapu gojenia się ran” przeprowadzonym przez Pana Michała Pokorę – szkoleniowca firmy Smith & Nephew.
 
W trakcie szkolenia słuchaczki poznały działanie i dobór odpowiednich opatrunków specjalistycznych w zależności od stopnia uszkodzenia skóry i przeszkody w gojeniu się rany. Przedstawione zostało zastosowanie opatrunków ze względu na wskazania i przeciwwskazania. Słuchaczki dowiedziały się również o zastosowaniu różnych grup opatrunków specjalistycznych proponowanych przez firmę: na usunięcie tkanki martwiczej, antybakteryjne zawierające srebro, opatrunki do ran o dużym i umiarkowanym wysięku. Szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie naszych słuchaczek.
 
Więcej zajęć ze szkolenia dostępnych jest na profilu naszej szkoły na Facebooku: www.facebook.com/MedykGorlice/

Ważne strony

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl