Szkolenie - zaopatrzenie rehabilitacyjne

Kolejne szkolenie dla naszych słuchaczy, tym razem kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. 18 kwietnia, w ostatni wtorek, Pani Krystyna Dąbrowska-Byczek przedstawicielka firmy LIFE CARE GL+ zademonstrowała różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pokazane zostały urządzenia i przybory dla osób o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności. Takie, które można stosować w warunkach domowych jak również w terenie. Uczestnicy, co równie ważne, dowiedzieli się komu tego rodzaju sprzęt przysługuje, na jakich zasadach i jakie są warunki refundacji. Mogli również sami wypróbować jak działa i jakie daje możliwości.