Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu wczorajszym tj. 16 listopada 2022 roku na zaproszenie Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach oraz organizatorów akcji, wzięliśmy udział w Tygodniu Profilaktyki Zdrowia w Kromerze. Pani Anna Wirchniańska przeprowadziła szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Odpowiedzialność prawna, procedury postępowania z osobą nieprzytomną, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, użycie aparatu AEG – to jedne z kilku omówionych zagadnień. Osoby i instytucje zainteresowane takimi lub podobnymi szkoleniami zapraszamy do kontaktu z nami.

Fotorealcja ze szkolenia dostępna jest na profilu naszej szkoły na Facebooku: www.facebook.com/MedykGorlice/

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl