Szkolenie dla słuchaczy kl. I - opiekun medyczny

W dniu 18 października 2022 r. dla słuchaczy naszej szkoły kształcących się w kl. I w zawodzie opiekun medyczny zorganizowane zostało szkolenie na temat "Nowoczesne techniki pielęgnowania pacjenta z nietrzymaniem i zaleganiem moczu”, które przeprowadzone zostało przez Panią Agnieszkę Krawczyk – przedstawiciela firmy Coloplast.

Szkolenie obejmowało zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną (warsztatową). Podczas wykładu słuchacze dowiedzieli się o problemach osób z nietrzymaniem i zaleganiem moczu oraz poznali metodę cewnikowania przerywanego jako procesu regularnego stosowania cewników jednorazowych, których celem jest opróżnienie pęcherza moczowego. Zostali poinformowani również o możliwości korzystania z cewników zewnętrznych proponowanych dla osób z nietrzymaniem moczu. W części warsztatowej natomiast słuchacze mogli w praktyce ćwiczyć zakładanie proponowanych przez firmę Coloplast cewników jednorazowych hydrofilowych urologicznych SpeediCath oraz cewników Nelatona na fantomach do cewnikowania pęcherza moczowego żeńskiego i męskiego.