Święto nauczycieli i edukacji

W dniu wczorajszym, 10 października w niezwykłej scenerii kopalni soli w Bochni odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W jego trakcie Pani Barbara Władyka, nauczyciel Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach, odebrała z rąk Pani Marszałek Marty Malec-Lech akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Gratulujemy Pani Barbarze, życzymy kolejnego awansu zawodowego i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl