Legitymacje szkolne

Słuchacze kształcący się w zawodach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i higienistka stomatologiczna, którzy chcą uzyskać legitymację szkolną proszeni są o dostarczenie zdjęcia (format legitymacyjny) do sekretariatu szkoły.