Legitymacje szkolne

Słuchacze kształcący się w zawodach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i higienistka stomatologiczna, którzy chcą uzyskać legitymację szkolną proszeni są o dostarczenie zdjęcia (format legitymacyjny) do sekretariatu szkoły.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl