Spotkanie dotyczące kierunków rozwoju szkoły

W piątek, 24 lutego w naszej szkole mieliśmy przyjemność gościć Panią Martę Malec-Lech – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, odpowiedzialną między innymi za sprawy edukacji oraz Panią Jadwigę Wójtowicz – Radną Województwa Małopolskiego. W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz ze współpracownikami, Pan Kazimierz Chamioło – Dyrektor Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu, Pan Marian Świerz – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz przedstawiciele Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach w osobach Pana Dariusza Surmacza i Pani Anny Wirchniańskiej. Celem spotkania było omówienie kierunków rozwoju szkoły i perspektyw jej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wizyta była również okazją do zaprezentowania bazy dydaktycznej szkoły oraz rozmowy z pracownikami i słuchaczami jednostki.

Mamy nadzieję, że konkluzje ze spotkania zaowocują nowymi formami aktywności oraz poszerzeniem oferty edukacyjnej szkoły.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl