Spotkania organizacyjne inaugurujące nowy rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że spotkania organizacyjne inaugurujące nowy rok szkolny 2021/2022 odbędą się w dniu 1 września 2021 r. (środa) w następujących godzinach:

  • dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji FRK.04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych, wyodrębnionej w zawodzie technik usług kosmetycznych (słuchacze, którzy kontynuują naukę po roku szkolnym 2020/2021) - o godz. 15:00
  • dla zawodu technik masażysta - klasa I - o godz. 15:45
  • dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji FRK.04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych, wyodrębnionej w zawodzie technik usług kosmetycznych (słuchacze, którzy zostali przyjęci od bieżącego roku szkolnego) - o godz. 16:30
  • dla zawodu opiekun medyczny - klasa I - o godz. 17:15
  • dla zawodu terapeuta zajęciowy - klasa I - o godz. 17:15
  • dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji SPO.01 - Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej, wyodrębnionej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej - o godz. 18:00

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl