Rozpoczęcie staży w ramach projektu "Zawodowa Małopolska"

W ramach realizacji przez naszą szkołę projektu pn. Zawodowa Małopolska" słuchacze naszej szkoły realizują staże wakacyjne. W tym tygodniu słuchaczki kształcące się w zawodzie opiekun medyczny rozpoczęły udział w stażach na dwóch oddziałach w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach - Oddział Geriatryczny oraz Zakład Opiekuńczo - Leczniczy. Natomiast w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Gorlicach dodatkowe doświadczenie zawodowe zdobywają słuchaczki kształcące się w zawodzie Terapeuta zajęciowy. Dziękujemy pracodawcom za współpracę i umożliwienie organizacji staży zawodowych.

Organizacja staży jest możliwa dzięki realizacji projektu "Zawodowa Małopolska" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021 - 2027.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl