Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

20 kwietnia br. absolwentki kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które ukończyły kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych odebrały z rąk opiekuna Pani Barbary Władyki zaświadczenia o ukończeniu kursu. Uzyskane dokumenty uprawniają do przystąpienia do egzaminu zawodowego, a to już ostatni krok do zdobycia pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu kosmetyczki.

Wszystkim absolwentkom serdecznie gratulujemy i życzymy wysokich wyników z egzaminu zawodowego.