Rekrutacja zimowa

Plakat informujący o ofercie edukacyjnej szkoły