Ogólnopolska Sieć Dyrektorów Szkół Medycznych

W dniach 14 – 16 marca 2023 r. Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach uczestniczył w spotkaniu Ogólnopolskiej Sieci Dyrektorów Szkół Medycznych, które odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach (woj. opolskie). Spotkanie obejmowało szkolenie z zakresu: prawa oświatowego, tworzenia strategii działań szkoły w różnych obszarach oraz zarządzania szkołą z wykorzystaniem modelów zarządzania stosowanych w biznesie. Było też okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy dyrektorami szkół medycznych z różnych regionów Polski.