Odbiór świadectw, certyfikatów i dyplomów z egzaminu zawodowego

Informujemy, że rozdanie świadectw, certyfikatów i dyplomów po zdanym egzaminie zawodowym (sesja czerwiec – lipiec 2022 r.) dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04 wyodrębnionej w zawodzie technik usług kosmetycznych oraz SPO.01 wyodrębnionej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej odbędzie się w dniu 7 września 2022 r. (środa) o godz. 16:00.

Serdecznie zapraszamy.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl