Odbiór dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminów zawodowych

Informujemy, że dyplomy wraz z suplementami, świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów zawodowych z sesji czerwiec-lipiec 2021 będą wydawane od dnia 8 września 2021 r. od godz. 8:00.