Kursy podnoszące kwalifikacje opiekunów medycznych

Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego realizuje projekt „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”. Projekt został uruchomiony w celu umożliwienia uzupełnienia wiedzy i umiejętności osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
 
Nasza szkoła została wybrana jako wykonawca do przygotowania i zrealizowania trzech edycji części praktycznej kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych. Zakończyliśmy już realizację pierwszej edycji kursu, w której wzięło udział 37 opiekunów medycznych. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywanych czynności i procedur u pacjentów, dotychczas zarezerwowanych dla zawodu pielęgniarki. Dotyczy to m.in. pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, podawania leków różnymi drogami czy też opieki nad osobami z demencją.
 
Więcej zajęć z kursu dostępnych jest na profilu naszej szkoły na Facebooku: www.facebook.com/MedykGorlice/

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl