Kurs opieki nad pacjentem z ranami przewlekłymi

W piątek, 28 kwietnia br. słuchacze kształcący się w zawodzie opiekun medyczny uczestniczyli w kursie „Opieki nad pacjentem z ranami przewlekłymi”. Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Podczas części teoretycznej słuchacze zapoznali się z klasyfikacją ran przewlekłych, patogenezą ich powstawania, miejscami występowania odleżyn, owrzodzeń i innych ran przewlekłych oraz przyczynami trudności w gojeniu się ran. Poznali również rodzaje sprzętu, materiałów i środków stosowanych u pacjentów z ranami przewlekłymi i zasady współpracy z personelem medycznym w opiece nad pacjentem z takimi ranami. W części praktycznej uczestnicy ćwiczyli dobór odpowiednich opatrunków ze względu na rodzaj rany oraz prawidłowe ich stosowanie. Na zakończenie kursu słuchacze przystąpili do egzaminu, po zdaniu którego otrzymali zaświadczenia potwierdzające uzyskanie dodatkowych kompetencji.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl