Kurs "Masażu tkanek głębokich"

W piątek, 14 kwietnia kształcący się w naszej szkole masażyści mieli kolejną okazję do pogłębienia swojej wiedzy i zdobycia dodatkowych kwalifikacji, które wykraczają poza realizowany program nauczania. Słuchacze uczestniczyli w kursie „Masażu tkanek głębokich”, który przeprowadzony został w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W ramach kursu  zapoznali się z zasadami i sposobami wykonywania masażu tkanek głębokich, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania oraz technikami wykonywania tego masażu. Podczas części praktycznej doskonalili umiejętność rozpoznania i zastosowania sposobów rozluźnienia mięśniowo-powięziowego, stosowania technik palpacyjnych oraz lokalizowania zmian patologicznych w tkankach miękkich. Pod kontrolą instruktora wykonywali również masaż tkanek głębokich. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego uzyskanie kompetencji otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl