Kurs "Kinesiotapingu rehabilitacyjno-sportowego"

13 kwietnia br. słuchacze kształcący się w zawodzie technik masażysta uczestniczyli w kursie „Kinesiotapingu rehabilitacyjno-sportowego”. Kurs przeprowadzony został w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” i obejmował zarówno część teoretyczną, jak i zajęcia praktyczne. Podczas części teoretycznej słuchacze zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi metody kinesiotapingu, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jej stosowania. Poznali wpływ taśmy na mięśnie, stawy, system krążeniowy i limfatyczny, skórę i powięź, a także zasady nakładania taśmy. Natomiast w części praktycznej słuchacze pod kontrolą instruktora wykonywali po kilka aplikacji w różnych jednostkach chorobowych. Kurs zakończył się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i uzyskanie dodatkowych kompetencji.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl