Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 roku:

Pierwszy kwartał - do 1 kwietnia 2022 roku

Drugi kwartał - do 24 czerwca 2022 roku

Trzeci kwartał - do 16 września 2022 roku

Czwarty kwartał - do 12 grudnia 2022 roku