Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 roku:

Pierwszy kwartał - do 19 marca 2021 roku

Drugi kwartał - do 25 czerwca 2021 roku

Trzeci kwartał - do 17 września 2021 roku

Czwarty kwartał - do 10 grudnia 2021 roku