Aktualności

         

 
W zakładce "Strefa słuchaczy"
po lewej stronie serwisu umieszczony został
harmonogram zajęć dla TECHNIKA MASAŻYSTY
obowiązujący od 03.10.2016 r.
W zakładce "Badania i szczepienia"
po lewej stronie serwisu umieszczone zostały
informacje dotyczące obowiązkowych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz szczepień przeciw WZW typu B dla słuchaczy szkoły.

----------------------------------
© 2016 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne