KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem” informuję, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach, z siedzibą w Gorlicach, ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice;

2)    inspektorem ochrony danych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach jest Pan Piotr Karcz, z którym można  się skontaktować
w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu kształcenia na podstawie przepisów:

a)    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

b)    ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

c)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

d)    aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych ustaw.

4)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu, w którym uczęszcza Pani/Pan do szkoły oraz do ustania obowiązku archiwizowania poszczególnych dokumentów;

6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;

7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia;

8)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, jakim jest uczestniczenie w procesie kształcenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia
w procesie kształcenia;

9)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Rozumiem. Zamknij informację.

ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice                               18 352-04-59                              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Powered by JS Network Solutions