Kadra kierownicza

Dyrektor

mgr Barbara Lenard


Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Edyta Krajewska


Główny księgowy

mgr Alicja Kamińska