Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje się osoby dorosłe:

  1. Od ukończenia 18 roku życia - kandydaci przyjmowani są bez ograniczeń wiekowych (oferta przeznaczona jest również dla osób 50+, ponieważ nie ma określonej górnej granicy wieku).
  2. Bez względu na posiadane wykształcenie - oferta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, liceum uzupełniające, technikum (z maturą lub bez), liceum (z maturą lub bez) lub szkołę wyższą, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.
  3. Posiadające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy - podanie dostępne jest w sekretariacie szkoły.
  2. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.
  3. Zaświadczenie lekarskie - wydane przez lekarza medycyny pracy - zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie szkoły.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława Jagiełły 2 (budynek szkoły, parter - pokój nr 7) w terminie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 26 sierpnia 2019 r. W przypadku, gdy po tym terminie szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające, które zakończy się 29 sierpnia 2019 r.

Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 352-04-59 lub w sekretariacie szkoły.