Zawieszenie zajęć

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w dniach od 12 do 25 marca br. zajęcia w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach – zarówno w szkole policealnej, jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – zostają zawieszone, a słuchacze nie przychodzą do szkoły. Zawieszeniu ulegają również zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.

Więcej informacji w komunikacie dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Nadrodowej – www.men.gov.pl