Odbiór dyplomów - OPIEKUN MEDYCZNY

Certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy zawodowe i suplementy do dyplomów (w języku polskim i angielskim) dla absolwentów zawodu opiekun medyczny, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w sierpniu 2020 r., wydawane będą indywidualnie w sekretariacie szkoły od dnia 19 października 2020 r. (poniedziałek) od godz. 8:00.

Prosimy zabrać ze sobą własny długopis oraz środki ochrony indywidualnej.