Informacja Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach – ul. Michalusa 14, zwraca się z prośbą o zgłaszanie się słuchaczy kierunku opiekun medyczny jako wolontariuszy do DPS. Zaprasza osoby, które zechcą poświęcić swój czas, podzielić się swoimi umiejętnościami. Zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie w realizowaniu wolontariatu w zakresie opieki nad mieszkańcami Domów. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt na numer telefonu 183535408 wewnętrzny 15.