Dyplomy i suplementy dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

23 Sie
Dyplomy i suplementy dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie tj.:

 1. A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, oraz A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp – wyodrębnione w zawodzie technik usług kosmetycznych, lub
 2. Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – wyodrębnioną w zawodzie opiekun medyczny;

i posiadają średnie wykształcenie mogą uzyskać DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE i SUPLEMENTY DO DYPLOMU w języku polskim i angielskim.

 

 

W tym celu należy przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie następujące dokumenty:

 1. Podpisany wydruk wygenerowanego w systemie SMOK wniosku o wydanie dyplomu oraz suplementów do dyplomu – instrukcja wygenerowania wniosku dostępna poniżej.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenia średnie.

 

Zalecane jest przesłanie oryginału świadectwa. Przesłany do OKE oryginał świadectwa zostanie odesłany wraz z wydanym dyplomem. Można przesłać kopię świadectwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. OKE w Krakowie dopuszcza również kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę, która wydała świadectwo, ale na kopii muszą znajdować się:

 1. Pieczęć instytucji (która dokument wydała i potwierdza jego zgodność z oryginałem).
 2. Pieczęć „za zgodność z oryginałem” z datą potwierdzenia.
 3. Pieczęć i podpis osoby, która dokonuje potwierdzenia.

Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem OKE w Krakowie zatrzymuje w dokumentacji związanej z wydaniem dyplomu.

Jeśli na dokumencie widnieje inne nazwisko niż to, które wnioskodawca nosi obecnie, należy przesłać kopię np. dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (z nazwiskiem obecnym, rodowym i numerem PESEL).

 

 

Instrukcja wygenerowania wniosku o wydanie dyplomu wraz z suplementami:

 1. Należy przejść na stronę internetową: https://smok.oke.krakow.pl/online/wnioski/dyplom.

 2. Na dole strony należy zaznaczyć kwadrat przy tekście: „Tak, zapoznałem/am się z treścią instrukcji wniosku o wydanie dyplomu oraz suplementów do dyplomu” w zielonej ramce i kliknąć przycisk „Dalej”.

 3. Należy wpisać aktualne dane: Imię, nazwisko, PESEL, Datę urodzenia, miejsce urodzenia, miejscowość, ulicę (jeśli w danej miejscowości nie ma ulicy proszę w polu „ulica” wpisać jeszcze raz nazwę miejscowości), numer domu/lokalu, kod pocztowy, pocztę, telefon.
  Po uzupełnieniu powyższych pól należy kliknąć przycisk „Dalej”.

 4. W polu „Zawód” należy wybrać z listy odpowiedni zawód, w którym wyodrębnione zostały ukończone kwalifikacje tj. „Technik usług kosmetycznych” lub „Opiekun medyczny”.

  W punkcie „1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w wyżej wymienionym zawodzie” należy zaznaczyć kwadrat przy tekście „Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie” i:

  - w przypadku zawodu technik usług kosmetycznych zaznaczyć kwadraty przy obu kwalifikacjach („A.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy” i „A.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp”);
  - w przypadku zawodu opiekun medyczny zaznaczyć kwadrat przy kwalifikacji „Z.04 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”.

  W punkcie „2. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ogólnego” należy zaznaczyć kwadrat przy tekście „Świadectwo ukończenia szkoły (ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej)”.Następnie w polu „Sposób odebrania dokumentów” należy wybrać sposób odbioru dokumentów wystawionych przez OKE w Krakowie (dyplom wraz z suplementami) oraz przesłanego oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej:
  - „Przesyłka na adres do korespondencji” – wówczas OKE w Krakowie prześle dokumenty pocztą na adres wskazany przez osobą wypełniającą wniosek we wcześniejszym kroku;
  - „Odbiór osobisty w OKE” – należy odebrać dokumenty osobiście przez osobę wypełniającą wniosek w siedzibie OKE w Krakowie.

  Po wykonaniu tych czynności należy kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

  Tak wygenerowany wniosek należy wydrukować, własnoręcznie podpisać (w sposób czytelny) i przesłać pocztą wraz z dołączonym świadectwem ukończenia szkoły dającej wykształcenia średnie na adres:
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  Wydział Egzaminów Zawodowych
  os. Szkolne 37
  31-978 Kraków

 

 

W razie wątpliwości lub problemów z przygotowaniem wniosku i dokumentów proszę o kontakt z sekretariatem szkoły - chętnie pomożemy :)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Rozumiem. Zamknij informację.

ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice                               18 352-04-59                              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Powered by JS Network Solutions