Kwalifikacyjne kursy zawodowe są przeznaczone dla osób, które chcą w krótkim czasie:

  • zdobyć nowy zawód;
  • uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe;
  • uzupełnić wiedzę zawodową;
  • przekwalifikować się zawodowo;
  • przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.

 

Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE, przeznaczone dla osób od ukończenia 18. roku życia BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH (oferta również dla osób 50+), BEZ WZGLĘDU NA POZIOM POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA (kandydatami mogą być absolwenci 6/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów, szkół policealnych, studiów wyższych, a także aktualni uczniowie, słuchacze i studenci wyżej wymienionych placówek, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych).

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego akceptowaną jako kontynuacja nauki przez ZUS, KRUS i inne instytucje, a szkoła wydaje bezpłatnie stosowne zaświadczenia.

 

W toku kształcenia słuchacze szkolą swoje umiejętności praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach praktycznej nauki zawodu oraz u pracodawców (podczas realizacji praktyk zawodowych - szkoła zapewnia słuchaczom miejsca odbywania praktyk). Podczas zajęć słuchacze korzystają bezpłatnie z zapewnionych przez szkołę materiałów edukacyjnych - książek, pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauki zawodu m.in. kosmetyków.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (wydane na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych), które uprawnia do do przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (na takich samych zasadach jak w szkole policealnej) - egzamin słuchacze zdają w szkole, ponieważ posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego OKE. Słuchacz, który uzyska: z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz‎ ‎ z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania, zdaje pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikację wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Słuchacz, który uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni dla danego zawodu poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (który jest akceptowany na terenie Unii Europejskiej) wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Słuchacz, który nie posiada odpowiedniego dla danego zawodu poziomu wykształcenia posiada uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej, natomiast dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe może uzyskać w późniejszym czasie – po uzupełnieniu wykształcenia (bez konieczności ponownego zdawania egzaminu).

 

Więcej informacji na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych można uzyskać pod poniższym linkiem:

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - krok po kroku - kliknij, aby otworzyć

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Rozumiem. Zamknij informację.

ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice                               18 352-04-59                              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Powered by JS Network Solutions